Slajd 1

CENTRUM POGRZEBOWE Aleksander Stąpór w Sandomierzu

Kompleksowa obsługa ceremonii pogrzebowych. Jesteśmy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu do Państwa dyspozycji...

CAŁODOBOWE NUMERY KONTAKTOWE tel.: (15) 832 86 34 ; kom. (+48) 609 101 867

Slajd 2

NASZE SAMOCHODY

Dysponujemy wieloma karawanami oraz samochodami potrzebnymi przy uroczystościach żałobnych, zapewniamy pełną oprawę pogrzebu, autokary dla przybyłych na pogrzeb gości.

CAŁODOBOWE NUMERY KONTAKTOWE tel.: (15) 832 86 34 ; kom. (+48) 609 101 867

Slajd 3

WŁASNE NOWE KREMATORIUM I DOM POGRZEBOWY

Dysponujemy własnym nowoczesnym Domem Pogrzebowym z kaplicą przedpogrzebową oraz krematorium.

CAŁODOBOWE NUMERY KONTAKTOWE tel.: (15) 832 86 34 ; kom. (+48) 609 101 867

Slajd 4

WŁASNA NOWA KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA

Kaplica przedpogrzebowa to miejsce gdzie rodzina i przyjaciele mogą w skupieniu pożegnać bliską osobę.

CAŁODOBOWE NUMERY KONTAKTOWE tel.: (15) 832 86 34 ; kom. (+48) 609 101 867

KOSZTY POGRZEBU ?

Koszty pogrzebu rozliczamy w ramach zasiłku pogrzebowego

• KRUS,

• ZUS

• MSWiA

bezgotówkowo, a różnicę powstałą przy rozliczeniu wypłacamy w dniu załatwienia formalności w naszej firmie.

CO ROBIĆ, GDY UMIERA KTOŚ BLISKI ?

Rodzinom pogrążonym w smutku składamy wyrazy szczerego współczucia. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu wystarczy zadzwonić do naszej firmy wówczas odbierzemy osobę zmarłą i przewieziemy do chłodni, gdzie zostanie przygotowana do ceremonii pogrzebowej.

Jeżeli zgon nastąpił w miejscu gdzie nie ma stałej opieki lekarskiej (np. dom), należy wówczas wezwać lekarza, by stwierdził zgon i wypisał tzw. kartę zgonu (karta zgonu jest potrzebna później do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Osoby zmarłe w wyniku wypadku lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora, zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przewozi się na wniosek właściwego organu (najczęściej prokuratora) do zakładu medycyny sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu. W tym przypadku tak samo jak w innych, wybór firmy pogrzebowej należy tylko i wyłącznie do Państwa.

Pochówek dzieci martwo urodzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku (Dz.U. Nr 153, poz. 1782) w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, za zwłoki uważa się ciało dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży.

Tym samym prawo określa, że ciała dzieci przedwcześnie urodzonych, także w wyniku poronienia, powinny być traktowane z szacunkiem należnym zmarłemu człowiekowi.

Rodzice mają prawo do decyzji, co będzie się działo z ich dzieckiem, bez względu na to czy urodziło się martwe czy też w skutek poronienia. Mogą pozostawić je w szpitalu lub zadecydować o odbiorze dziecka i organizacji pochówku. Szpital w sytuacji pozostawienia takich szczątków przez rodzinę, zobowiązany jest przekazać szczątki odpowiedniej instytucji (najczęściej jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w celu pochowania.

Kolejną trudnością wynikającą z niewiedzy, jest problem wystawienia Aktów Zgonu (niezbędnych do uzyskania zasiłku pogrzebowego). Zgodnie z przepisami rodzice mają prawo do rejestracji dziecka w USC. Szpital w takiej sytuacji zobowiązany jest do wystawienia tzw. pisemnego zgłoszenia urodzenia martwego dziecka (niezbędnej do celów pochowania). W USC otrzymuje się wówczas skrócony akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe. Aktu zgonu nie sporządza się, ponieważ akt urodzenia z odpowiednią adnotacją jest jednocześnie aktem zgonu.

W przypadku odmowy wystawienia w/w dokumentów przez szpital, argumentowanej obiektywnymi trudnościami z ustaleniem płci dziecka, rodzicom przysługuje prawo jej wskazania. Jest to tzw. „uprawdopodobnienie płci” opierające się np. na odczuciach matki.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na korzystanie z usług naszej firmy, wystarczy poinformować nas telefonicznie tel 609 101 867, wówczas zajmiemy się wszystkimi formalnościami.

Skąd wziąść środki na zorganizowanie pogrzebu? Środki pieniężne na zorganizowanie pogrzebu zapewnia Skarb Państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZORGANIZOWANIA POGRZEBU

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu (w urzędzie stanu cywilnego):

• karta zgonu wystawiona przez lekarza

• dowód osobisty osoby zmarłej

• dowód osobisty zajmującej się organizacją pochówku

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego Z.U.S./K.R.U.S:

• wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (otrzymacie Państwo na miejscu druk ZUS Z-12)

• skrócony odpis aktu zgonu (1 z 3 otrzymanych w USC)

• dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo osoby odbierającej zasiłek z osobą zmarłą np. skrócone odpisy aktów stanu cywilnego

• oryginały rachunków poniesionych kosztów pochówku

 

Jeśli zdecydują się Państwo na naszą firmę, wszelkie formalności związane z zasiłkiem pogrzebowym pomożemy załatwić na miejscu w siedzibie naszej firmy.

 

Koszty pogrzebu rozliczamy w ramach zasiłku pogrzebowego KRUS, ZUS i MSWiA bezgotówkowo, a różnicę powstałą przy rozliczeniu wypłacamy w dniu załatwienia formalności w naszej firmie.

Copyright © 2018 Centrum Pogrzebowe Sandomierz - Aleksander Stąpór